Johan Chr. Wirsching

Minneord
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Øyelege Johan Chr. Wirsching døde 10. desember 2020 i Tønsberg, 88 år gammel. Vi har mistet en kjær kollega med stort engasjement for barn med synsvansker.

  Johan Chr. Wirsching vokste opp i Kristiansand og ble utdannet lege i Bergen i 1958. Han startet spesialisering som barnelege på Ullevål sykehus. Så tok han opp arven etter sin far og utdannet seg til øyelege på øyeavdelingene i Oslo, der han fikk spesialiteten i 1968.

  Johan var en av landets første barneoftalmologer. Han etablerte egen øyelegepraksis i Tønsberg i 1971 og ble kjent som Skoleøyelegen i Vestfold. Mange tidligere pasienter husker hans rolige vesen og den fine servicen de fikk hos ham. Fra 1990 arbeidet Johan som overlege på Øyeavdelingen ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Der deltok han i undervisningen for medisinstudenter, og han var en dyktig mentor for mange kollegaer. Hans kirurgiske spesiale var skjeleoperasjoner. Johan returnerte til øyeavdelingen i Tønsberg i 1999, hvor han bisto yngre kolleger med opplæring fram til 75 års alder.

  Johan ivret for obligatorisk synsundersøkelse av alle fireåringer, og han ledet arbeidsgruppen som ble nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet for å utarbeide Nasjonale faglige retningslinjer for undersøkelse av syn hos barn. Retningslinjen har vært til stor nytte på helsestasjonene, og den har bidratt til redusert antall nordmenn som har varig redusert syn fra barnealder.

  Johan deltok i en internasjonal gruppe som utarbeidet en klassifisering av synshemmede skiløpere under Paralympiske vinterleker i Salt Lake City i 2002. Han virket som klassifisør for synshemmede i flere internasjonale konkurranser.

  Johan var dypt engasjert i sitt arbeid og fortsatte i flere år etter normert pensjonsalder. På hans kontor kjempet spilledåser og teddybjørner om plassen med spaltelampe og medisinsk utstyr. Johan Chr. Wirsching vil bli husket som en foregangsmann når det gjelder samarbeid til barnas beste på tvers av faggrenser, med blant annet ortoptist, optiker og synspedagog. Han viste stor respekt og ydmykhet overfor andres kompetanse. Vi som var så heldige å ha ham som mentor og inspirasjonskilde, savner hans blide sørlandsstemme og engasjement for de unge pasientene.

  Johan giftet seg med Ragnhild (født Weidemann) i 1960, og de fikk barna Sven, Hilde og Herman. Ragnhild døde for få måneder siden. Våre varme tanker går til familien.

  Vi takker for godt samarbeid og lyser fred over Johan Chr. Wirsching sitt gode minne.

  På vegne av mange øyeleger

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media