Liv-Ellen Vangsnes

Liv-Ellen Vangsnes har siden 2015 vært ansatt i bistilling som medisinsk redaktør i Tidsskriftet. Hun er utdannet lege og har siden 2013 vært godkjent spesialist i anestesiologi. Hun er ansatt som overlege ved anestesiavdelingen ved Sykehuset Østfold.

Vangsnes oppgir ingen interessekonflikter.

E-post: Liv-Ellen.Vangsnes (a) tidsskriftet.no

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media