Lars Frich

Lars Frich er cand med. fra Universitetet i Bergen 1998 og dr. med. fra Universitetet i Oslo 2007. Han er spesialist i generell kirurgi og plastikkirurgi og jobber som overlege ved Seksjon for onkologisk plastikkirurgi, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus. Han har vært ansatt i deltidsstilling som medisinsk redaktør i Tidsskriftet i perioden 2010-11 og fra 2015. Han er gift og har tre barn.

Interessekonflikter: Ingen oppgitte.

E-post: lfrich@ous-hf.no

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.