Inge Groote

Inge Groote er cand. scient. og cand. med. fra Universitetet i Tromsø samt dr. med. fra NTNU. Han jobber som hjerneforsker på Rikshospitalet og arbeider siden 2015 som medisinsk redaktør i Tidsskriftet, hvor han hovedsaklig arbeider med vitenskaplige manuskripter. 

Interessekonflikter: Ingen oppgitte.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.