Inge Groote

Inge Groote er cand. scient. og cand. med. fra Universitetet i Tromsø samt dr. med. fra NTNU. Han jobber som hjerneforsker på Rikshospitalet og arbeider siden 2015 som medisinsk redaktør i Tidsskriftet, hvor han hovedsaklig arbeider med vitenskaplige manuskripter. 

Interessekonflikter: Ingen oppgitte.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media