Bjørn Bergaust

Minneord
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår kjære kollega, tidligere avdelingsoverlege Bjørn Bergaust, døde 2. oktober 2018, to dager før 87-årsdagen sin.

  Han ble cand.med. i Oslo i 1956 og ble godkjent spesialist i øyesykdommer åtte år senere. I 1969 ble Bergaust ansatt som spesiallege i øyesykdommer på Lillehammer fylkessykehus og fikk i oppdrag å bygge opp den nyopprettede øyeavdelingen. Han startet planleggingen med stor entusiasme. Han var faglig godt kvalifisert med utdannelse fra øyeavdelingene på Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Han begynte arbeidet ved å besøke de fleste øyeavdelinger i Skandinavia og noen i Europa. På Lillehammer ble det etter hvert en moderne og flott avdeling. Bergaust var avdelingsoverlege fra 1975 til 1999. Samlet sett var han tilknyttet avdelingen i hele 30 år.

  I tillegg var Bergaust alltid opptatt av nyvinninger innen faget. Han fulgte godt med ved å delta på møter innenlands og utenlands. Derfor var Lillehammer meget tidlig ute med nye rutiner og operasjonsmetoder.

  Bergaust hadde selv publisert vitenskapelige artikler da han var ansatt på Rikshospitalet. Han så betydningen i at også en mindre avdeling drev klinisk forskning. Dette ville høyne kompetansen hos ansatte og komme pasientene til gode. Forskningen resulterte i flere artikler i utenlandske fagtidsskrifter. Dessuten holdt Bergaust flere foredrag og innlegg i Norsk øyelegeforening, rundt om i Skandinavia og på internasjonale kongresser. For sin innsats mottok han Kongens fortjenestemedalje i 2011.

  Bergaust hadde ikke bare faglig kompetanse, men også talent for det administrative og personlig engasjement for øyeavdelingens medarbeidere. Takket være dette hadde øyeavdelingen i alle år et spesielt fruktbart og entusiastisk arbeidsmiljø, til beste for både øyefaget og ikke minst pasientene. Mange av sykepleierne tok etterutdannelse som spesialsykepleiere i øyefaget. Øyeavdelingen fikk også stor anerkjennelse for sine resultater.

  Bergaust hadde stor glede av klassisk musikk. Han var i en årrekke leder av Musikkens venner på Lillehammer. Dessuten var han aktiv i folkedansgruppen på Lillehammer, som opptrådte under åpningsseremonien på Lillehammer OL i 1994. Bergaust var også svært interessert i litteratur og meget belest.

  Vi lyser fred over hans minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media