Winfried Rüger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår gode venn og kollega Winfried Rüger døde brått og uventet 9. februar 2017, 59 år gammel. Han var på en etterlengtet ferie i India for å fordype seg i Jivamukti-yoga da han fikk en hjerneblødning.

  Winfried jobbet som urolog i Helse Fonna. Han hadde bred utdanning og erfaring. Allerede som 13-åring var han med som frivillig i Røde Kors i Tyskland. Han utdannet seg først til politi, men bestemte seg tidlig for at han ønsket å gå inn i helsesektoren. I 1981 var han ferdig utdannet sykepleier. Kort tid etter ble Winfried med som helsepersonell på flyktningbåten Cap Anamur som hjalp båtflyktninger i Sør-Kinahavet. Den medisinske utdanningen startet han med i 1985 i Lübeck. Etter endte studier jobbet han syv år ved sykehuset i Lübeck før han flyttet til Norge. Der fullførte han spesialisering innen generell kirurgi og urologi, først to år ved Harstad sykehus, deretter ved Stavanger universitetssjukehus. Året 2002–03 jobbet Winfried sammen med sin kone på Grønland som allmennlege og generell kirurg.

  Winfried kom til Helse Fonna i 2008, der han jobbet frem til sin død. Da han kom til Helse Fonna, var han den eneste fast ansatte urologen i avdelingen. Han var med på å utvikle den urologiske seksjonen ved Haugesund sjukehus, og før hans død var det ansatt fire overleger og én lege i spesialisering der.

  Som lege og kirurg var Winfried meget allsidig og faglig sterk. Han hadde en beundringsverdig fin evne til å møte pasientene der de var, og de verdsatte ham høyt. Han engasjerte seg spesielt i de vanskelige og utfordrende problemstillingene. I vaktsammenheng fikk han tilnavnet «Hartmann» da han på utallige nattevakter ga seg i kast med ileusoperasjoner. Han var opptatt av pasientens beste. Han var også veldig opptatt av opplæring av nye leger og sykepleiere i avdelingen og var en dyktig pedagog og foreleser. Med sin brede erfaring hadde han ro og forståelse i møte med medisinske utfordringer, samtidig som han så hele mennesket.

  Winfried var en eventyrlysten mann som ikke var redd for nye utfordringer. Han var glad i naturen, og et av favorittstedene var hytta på en øde øy i havgapet utenfor Fitjar.

  Winfried var en meget åpen og raus person, opptatt av å se alle rundt seg. Vi følte alle at vi hadde et nært forhold til Winfried. Han var en gledesspreder og betydde mye for det sosiale miljøet på sykehuset.

  Det er tungt å miste en god venn og kollega. Winfried bar med seg en tyngde og en godhet som vil bli dypt savnet både hos familie, venner, pasienter og kolleger.

  Vi lyser fred over Winfried Rügers minne.

  På vegne av kolleger ved Haugesund sjukehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media