Ragnhild Ørstavik

Ragnhild Elise Ørstavik er utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 1993, dr. med ved samme universitet i 2004. Hun var første gang ansatt i Tidsskriftet som medisinsk journalist i 1996-1997. Ragnhild har arbeidet ved Diakonhjemmet sykehus og, siden 2004, som forsker ved Folkehelseinstituttet. Hun har arbeidet med ulike temaer innen epidemiologi, men de siste ti årene fortrinnsvis med genetisk epidemiologi og tvillingstudier. Hun var faglig leder av Nasjonalt tvillingregister i perioden 2013-2015. Ragnhild har en bistilling som seniorforsker ved Avdeling for aldring, Folkehelseinstituttet. 
Interessekonflikter: Ingen oppgitte. 

E-post: ragnhild.orstavik (a) tidsskriftet.no

Tlf: 99 27 24 44

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media