Merete Kile Holtermann

Merete Kile Holtermann er utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 2008. Hun har jobbet i Tidsskriftet siden 2011, først som medisinsk redaktør og fra 2014 som redaksjonssjef. I 2016 fullførte hun AFFs lederkurs for yngre ledere (AYL). Hun er engasjert i den internasjonale organisasjonen Council of Science Editors, deltar i flere komiteer der og er fra 2017 co-chair i CSEs Membership Committee. Interessekonflikter: Ingen oppgitte.

E-post: merete.holtermann (a) tidsskriftet.no

Mobil 915 31 922 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media