Are Brean

Are Brean er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, spesialist i nevrologi og ph.d på en avhandling om trykkregulering i hjernen. Han har også mellomfag i statsvitenskap og grunnfag i psykologi fra Universitetet i Oslo, samt årsstudium i fransk politisk historie fra Universitetet i Caen, Frankrike. Han har vært tilknyttet Tidsskriftet fra 2008, først som medlem i redaksjonskomiteen og deretter som medisinsk redaktør i deltid, før han i 2015 overtok som sjefredaktør etter Charlotte Haug. Han har arbeidet klinisk ved nevrologiske avdelinger på Rikshospitalet OUS, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, og Sykehuset i Vestfold samt ved nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet, OUS. Han var styremedlem i Norsk nevrologisk forening (NNF) fra 2004, nestleder fra 2008 og ledet foreningen fra 2010 til 2014. Fra 2005 til 2010 var han redaktør for NNFs nettsider, og fra 2014 til 2017 redaktør for Axonet, foreningens medlemsblad, nasjonal varadelegat til World Federation of Neurology og European Federation of Neurological Societies, samt styremedlem i Jacob og Inger Valsøs stiftelse. Han har vært medlem av Den norske nevrolitterære klubb siden 2003. Fra 2014 til 2016 var han styremedlem i Hjernerådet. Siden 2019 har han sittet i styret for Høyskolen Kristiania. Han er medlem av World Association of Medical Editors (WAME) og European Association of Science Editors (EASE), der han sitter i redaksjonskomiteen for EASE Digest og er redaktør for EASE Forum Digest. Are er forfatter av en lang rekke bokkapitler og populærvitenskapelige tekster. Han har skrevet tre kokebøker samt boken "Musikk og hjernen" sammen med Geir Olve Skeie. Ved siden av å arbeide som sjefredaktør i Tidsskriftet har han en bistilling som førsteamanuensis ved Norges Musikkhøyskole.

Interessekonflikter: Ingen oppgitte.

E-post: are.brean (a) tidsskriftet.no

Tlf: 46 45 36 23

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media