Are Brean

Are Brean er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, spesialist i nevrologi og ph.d på en avhandling om normaltrykkshydrocephalus. Han har også mellomfag i statsvitenskap og grunnfag i psykologi fra Universitetet i Oslo, samt årsstudium i fransk politisk historie fra Universitetet i Caen, Frankrike. Han har vært tilknyttet Tidsskriftet fra 2008, først som medlem i redaksjonskomiteen og deretter som medisinsk redaktør i deltid, før han i 2015 overtok som sjefredaktør etter Charlotte Haug. Han har arbeidet klinisk ved nevrologiske avdelinger på Sykehuset i Vestfold, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Rikshospitalet OUS, samt på nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet, OUS. Han var styremedlem i Norsk nevrologisk forening (NNF) fra 2004, nestleder fra 2008 og ledet foreningen fra 2010 til 2014. Fra 2005 til 2010 var han redaktør for NNFs nettsider, og fra 2014 til 2017 redaktør for Axonet, foreningens medlemsblad. Fra 2008 til 2014 var han (ubetalt) medlem av priskomitéen i Biogen Idecs Forskningsstipend. Han har vært medlem av Den norske nevrolitterære klubb siden 2003. Fra 2014 til 2016 var han styremedlem i Hjernerådet. Han er nasjonal varadelegat til World Federation of Neurology og European Federation of Neurological Societies, samt styremedlem i Jacob og Inger Valsøs stiftelse. Are er forfatter av en lang rekke bokkapitler og har skrevet to kokebøker. Ved siden av å arbeide som sjefredaktør i Tidsskriftet har han en bistilling som førsteamanuensis ved Norges Musikkhøyskole. Han er gift og har fem barn.

Interessekonflikter: Ingen oppgitte.

E-post: are.brean (a) tidsskriftet.no

Tlf: 46 45 36 23

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.