Vi lager barn i julen

Det mener Halvor Aarnes og Tom Andersen, som har analysert de over to millioner barnefødslene i Norge i perioden 1967 – 2012. Analysene er gjort i R - et fritt tilgjengelig statistikk- og programmeringsspråk som blant annet kan benyttes til avansert simulering, modellering og grafisk presentasjon av data.

Resultatet viser at selv om man fra 1967 til 2012 har hatt flest fødsler om våren, så skjer det en trendforskyvning i sesongmønsteret, med en synkende trend for vårmånedene og en økning i sommermånedene sammenliknet med årsgjennomsnittet.

De fleste land har høyest fødselsrate om våren, og mange land har en septembertopp.

- Men hva er årsaken til sesongmønsterforskyvningen fra vår til sommer vi her observerer samt årstidssvingningene og toppen i september? Septembertoppen har sannsynligvis en enkel forklaring, ettersom den kommer ca. 38 uker etter jule- og nyttårshelgen, mens faseforskyvningen er vanskeligere å forklare, skriver de.

Les mer i artikkelen:
Barnefødsler 1967-2012 analysert i R

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media