Trenger toåringer nettbrett?

Emner: 
informasjonsamfunnet
nettbret
Denne artikkelen ble skrevet for bloggen Tidsskriftet publiserte i tidsrommet 2010-2014. Der presenterte vi frittstående kommentarer.
 
Fisher-Prices babystol med ipad-holder skaper debatt. Foto: Fisher-Price/Reuters/Scanpix Foto: Fisher-Price/Reuters/Scanpix

Lærerike spill, filmer, dyrelyder, lottospill, barnesanger, bilder. Med en liten berøring kan selv toåringen finne frem til sitt yndlingsspill.  Går småbarn glipp av kunnskap og fremtidsmuligheter om de ikke har tilgang på et nettbrett? Det er lett for både voksne og barn å bli forført av alle mulighetene de digitale verktøyene gir oss. Enkelte mener at teknologi er blitt vår nye religion som man bør være trofast ovenfor (1). Begrep som “the digital divide” er blitt brukt for å beskrive at manglende internett- og datatilgang kan føre til sosiale ulikheter (2). I USA har en funnet at tilgang på “apper” er avhengig av foreldrenes inntekt hos barn mellom 0 og 8 år; det såkalte ”app gap” (3). Samtidig viser det seg at det ikke lenger er ulik tilgang på internett som skaper sosial ulikhet. Det å kunne selv skape sine digitale produkter, ikke bare være digitale konsumenter viser seg også å være avhengig av sosio-økonomiske faktorer (4). Det er et stort markedsføringspress for de nye digitale produktene, og det er forståelig at foreldre lett kan føle at nettbrett kan gi “det lille ekstra” for å sikre barnas fremtidsmuligheter.

Nettbrett – en verden full av muligheter

Barn lærer ved å bruke hendene sine og utforske verden fysisk. Når de med en liten berøring klarer å finne frem et lite spill, føler de mestring. De kan manipulere nettbrettet opp og ned, bildet bare flytter seg. Når fireåringer får styre et skateboardspill og hoppe og gjøre saltoer på skjermen, føler de også mestring. Små filmer med kamper i jungelen gir mye spenning. Når de styrer en liten fisk til å spise opp riktige tall eller de kjenner igjen en bokstav føler de seg store og flinke. Det er lett å skjønne små barns interesse for nettbrett.  En verden full av lek, fantasi, mestring og læring ligger der, alt samlet på et brett.

Små barns behov?

Men små barn trenger søvn og hvile, både på dagen og på natten.  De trenger god tid til spise. De trenger tid for å øve seg å gå og løpe og hoppe. De trenger voksne som er tilstede og ser de når de trenger trøst fordi de har falt og fått et skrubbsår. De trenger andre barn å leke med, buldrelek eller gjemsel. Og de trenger å øve seg på noe alenetid for frilek for å bearbeide dagens opplevelser og inntrykk. Nettbrettbruk kan påvirke barnas hverdag betydelig. Lys fra skjermen rett før leggetid kan endre kroppens melatoninnivå og kan påvirke søvnrytmen. Å skyte sinte fugler rett før frokost kan føre til at interessen for mat blir betydelig mindre. En liten videosnutt som barnet ser alene kan ha skumle scener. Hvis barnet er fullstendig oppslukt i historien, klarer det kanskje ikke å søke trøst og trygghet hos mor eller far.  Et uendelig valg av barnesanger, men barnet får kanskje ikke tid til å lage sine egne rim. Og rekker kanskje heller ikke å tegne eller leke ut det som har skjedd i løpet av dagen. Noen barn strever med å sovne og våkner hyppig. Andre barn får ikke i seg nok mat.  Noen barn er usikre og holder seg mest på den voksnes fang. Andre barn utforsker verden, men klarer ikke å søke trøst. Noen barn strever med å sette ord på det de ønsker. Ved å stille noe spørsmål rundt skjermbruk kan foreldre og behandlere vurdere i hvilken grad de digitale vanene påvirker barnets hverdag.

Hva trenger barna?

Selvregulering har vist seg å være den best prediktive faktoren for barns akademiske suksess (5). Det at barn klarer å lytte, være oppmerksomme og fullføre viktige oppgaver påvirker deres fremtidige liv som voksne. Når barnets ulike tilstander (trøtthet, sult, engstelighet) blir regulert, det vil si, tatt hånd om av voksne, lærer det langsomt å regulere seg selv (6). Forskning viser at utvikling av emosjonelle, kognitive og atferdsmessige ferdigheter skapes tidlig i livet (7). De første årene av et barns liv er svært viktige for utvikling av et trygg emosjonell tilknytning og ferdigheter som hjelper barn å mestre livet. Foreldrene er svært betydningsfulle for barna sine, spesielt de første årene. En toåring trenger ikke nettbrett, den trenger foreldre som er tilstede! Hvor finner jeg mer informasjon?
 • Læringsmiljøsenteret  v/Universitetet i Stavanger er nå i ferd med å undersøke hvordan barnehager kan bidra i utviklingen av barns selvregulering for å gi barna like læringsmuligheter før skolestart (8).
 • Den amerikanske barnelege foreningen (AAP) har skrevet et eget policy dokument der de nettopp minner oss om at foreldre og familie er de mest sentrale i barns liv og er de som har størst påvirkning på barnas utvikling (9) . De råder leger til å være oppdatert på foreldrekurs og frivillige hjelpeorganisasjoner, og at de henviser til familievernkontorer og BUP for eventuelle regulerings- eller samspillvansker.
 • I Norge finnes mange foreldreprogrammer med fokus på selvregulering (bl.a Circle of security). Helsestasjoner har god oversikt.  Frivillige organisasjoner som Blå Kors og Barnevakten.no har mye nyttig informasjon og foreldrekurs. Om foreldre ønsker å bidra til sine barns kunnskapsutvikling så kan kunnskap om barns selvregulering være deres viktigste bidrag!

Norske legers rolle?

Når foreldre kommer med bekymringer om barns søvn, matvaner eller språkutvikling mener jeg at leger bør stille et par spørsmål rundt barnas nettbrett-/skjermbruk. Dette kan bidra til å sorterere årsaker til vanskene og gi en ide om hvilke tiltak barna trenger. APP råder faktisk leger til å etablere grupper der foreldre kan møtes for å drøfte aktuelle tema (9).  Jeg har derfor sydd sammen et seminar med relevant kunnskap  om kropp, hjerne og barns behov. Gode digitale vaner skapes tidlig, derfor er målgruppen foreldre med barn 2-10 år. Biblioteket er et egnet sted for å møte foreldrene, og jeg skal holde kurset der. Det passer bra etter at den nye bibliotekloven åpner for at biblioteket kan bli en ny arena for helseformidling (10). Barnevakten.no som har som mål å gi foreldrene oppdatert kunnskap om digitale verktøy for barn og unge (11) ble svært entusiastiske når jeg som lege kontaktet de for et samarbeid. Så kjære kollegaer, samfunnet ønsker at vi deler vår kunnskap. Uttrykk dere og si deres mening: Trenger toåringer nettbrett for å kunne “følge med”?

Litteratur

 1. Robinson BT. How Steve Jobs Turned Technology — And Apple — Into Religion. Wired.08.08.13 http://www.wired.com/opinion/2013/08/how-jobs-turned-technology-and-media-into-religion/ (18.01.14)
 2. Digital divide.Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_divide(18.01.14)
 3. Rideout V. Zero-eight: childrens media use in America. Commonsensemedia. 25.10.11 http://www.commonsensemedia.org/research/zero-eight-childrens-media-use-america/key-finding-2%3A-substantial-digital-divide (18.01.14)
 4. Schradie J (April 2011), The Digital Production Gap: The Digital Divide and Web 2.0 Collide”. Poetics 2011. Vol. 39, No. 2, p. 145-168
 5. Megan McClelland talking about self-regulation- 6 min. videoclip http://www.youtube.com/watch?v­Oa-ZHpqSfbc
 6.  Øiestad G. Selvfølelsen hos barn og unge. Oslo: Gyldendal, 2011:s. 103.
 7.  McClelland M. The importance of early development for later success. Synergies. 29.05.13. http://health.oregonstate.edu/synergies/2013/the-importance-of-early-development-for-later-success/(18.01.14)
 8. Størksen I. Skoleklar: Preparing for school in Norwegian daycare centers (2001-2013). Oslo. Forskningsrådet. Utdanning2020.
 9.  Schor EL et al. Family pediatrics: report of the task force on the family. Pediatrics 2003: 111: p 1564.Råd fra American Academy of pediatrics http://pediatrics.aappublications.org/content/111/Supplement_2/1541.full.pdf (19.01.14)
 10. Opheim E. Aam K. Biblioteket- en arena for helseinformasjon.Bibliotek og helse. Bibliotheca Nova 3-2013. http://www.google.com/search?client­safari&rls­en&q­biblioteket+og+he...  (19.01.14)
 11. Foreldrekurs: trenger 2- åringen iPad for å “følge med”?. Barnevakten.no.07.01.14.http://www.barnevakten.no/foreldrekurs-trenger-2-aaringen-ipad-for-aa-foelge-med/ (19.01.14)
 

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.