Av-og-til-røykere lite bekymret for kreft

Av- og-til-røykerne er yngre, mer urbane og tilhører i større grad et høyere sosialt lag enn dagligrøykerne. Og de tror altså at røykingen deres ikke er så farlig.
- Vår studie viser at mange av-og-til-røykere mener at deres tobakksbruk ikke har betydning for helsen, skriver Elisabeth Kvaavik og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 2/2014.

Hvor skadelig er det å ta seg en røyk iblant?

En tidligere studie har vist at norske kvinner og menn i alderen 35 – 49 år som røyker bare 1-4 sigaretter daglig, har henholdsvis fem og tre ganger større risiko for lungekreft sammenliknet med ikke-røykere. Studien står i stor kontrast til hvordan denne gruppen selv opplever helserisikoen ved å røyke av og til.

- Mer kunnskap om av-og-til-røykernes bakgrunn, livsstil og oppfatninger om egen røyking vil være viktig for å legge til rette for tobakkspolitiske tiltak som oppleves som relevante også for dem, skriver Kvaavik.  Mange av-og-til-røykere ser heller ikke på seg selv som røykere, noe som kan ha sammenheng med at røyking er blitt mindre sosialt akseptert de siste tiårene.

Kommunikativ utfordring

- Lavintensiv røyking øker klart risikoen for kreft i lunge, mage, spiserør og bukspyttkjertel, samt koronarsykdom og kols, skriver Frode Gallefoss på lederplass i Tidsskriftet. Gallefoss skriver at den lave selvopplevde risikoen representerer en kommunikativ utfordring for helsemyndighetene som de bør ta alvorlig.

- Av-og-til-røykerne bør få informasjon om at også de utsetter seg for en ikke ubetydelig helserisiko. Blir dette kommunisert klart og tydelig, skulle av-og-til-røykerne ut fra sosiodemografiske karakteristika være en gruppe som i stor grad tar signalet og kutter forbruket, skriver Gallefoss. Han peker samtidig på at ny kunnskap trengs. Det er uklart hvilke faktorer som fører til at noen av-og-til-røykere slutter, mens andre etterhvert blir dagligrøykere. I USA er for eksempel av-og-til-røyking blant unge assosiert med et problematisk alkoholforbruk.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media