Dårlig tittel - dårlig manus?

Det viser en studie medisinsk redaktør Petter Gjersvik og medarbeidere har gjort. Problemstillingen - om tittelen på et manuskript gjenspeiler manuskriptets kvalitet - er hittil lite studert. I denne studien ble alle manuskripter innsendt til Tidsskriftet i perioden september 2009 til august 2011 registrert. Titlenes kvalitet ble skåret av to tidligere redaktører.

Men først: hva er en god tittel?

  • Tittelen på en vitenskapelig artikkel skal være dekkende for innholdet og vekke interesse hos potensielle lesere
  • Den skal være passe lang, og tilpasset artikkeltype
  • Tittelen skal være språklig korrekt og i samsvar med Tidsskriftets språkkrav
  • Sentrale ord skal helst stå tidlig i tittelen
  • Ukjente forkortelser og unødvendig lange og kompliserte ord tillates ikke
  • En god tittel skal kunne trykkes uten endringer

Dårlig tittel - oftere refusert

Gjersvik og medarbeidere fant at manus med titler som ble vurdert som dårlige, signifikant oftere ble refusert enn manus med en god tittel. For oversiktsartikler var refusjonsraten for manus med dårlig tittel 83 %, mens den for manus med god tittel var 38 %. For originalartikler var tilsvarende tall 88 % og 61 %.

- Så vidt vi kjenner til, er dette den første studien der man har undersøkt tittelkvaliteten som prediktor for godkjenning av manuskripter innsendt for publisering i et medisinsk vitenskapelig tidsskrift. Personlige tilbakemeldinger fra redaktører i internasjonale tidsskrifter tyder på at sammenhengen er et kjent fenomen også der, sier Gjersvik.

- Legg mye arbeid i tittelen

Det kan redaktør i BMJ, Tony Delamothe, bekrefte.

- People who can't think up a decent title are less likely to have written a decent paper, sier han.

Gjersvik understreker at et manuskript aldri blir refusert på grunn av en dårlig tittel alene. Men han råder forfattere til å legge mye arbeid i tittelen, og å følge retningslinjer, praksis og tradisjoner for titler i det tidsskriftet de sender inn manuskriptet sitt til.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media