Leger: Kulturelle, musikalske og fornøyde

Tidsskriftets web-TV har møtt tre musikalske og avislesende leger: Morten Lindbæk, Jørund Straand og Torunn Landrø.

Det viser en studie publisert i Tidsskriftets sommernummer. Magne Nylenna og Olaf Gjerløw Aasland har spurt drøyt 1 000 leger om hvor mye de leser ikke-medisinsk litteratur, tidsskrifter og aviser, hvor mye de ser på TV, hører på radio, går på teater og konserter, og hvilke aktiviteter de er med på når det gjelder musikk og sang.

For å kunne sammenlikne med kulturell og musikalsk aktivitet blant andre akademikere, har de benyttet tall fra Statistisk Sentralbyrå (disse vises i parentes). Resultatene viser at 90 % av legene (84 % av akademikerne) hadde lest papiravis siste døgn, 50 % (43 %) hadde lest ikke-faglige bøker. I løpet av det siste året hadde 78 % (67 %) vært på teater og 47 % (17 %) i operaen.

58 % (44 %) svarte at de kan spille et instrument, og 21 % (11 %) at de spiller regelmessig. 13 % (9 %) anga at de for tiden er med i et kor eller orkester. - Resultatene viser at norske legers kulturelle og musikalske aktivitet er høy, og at den er høyere enn blant andre akademikere. Vi fant også at den musikalske og kulturelle aktiviteten blant legene har økt fra 1993 til 2010, sier Aasland til Tidsskriftets web-TV.

Nylenna og Aasland fant en sammenheng mellom hvor kulturelt aktive legene er, og hvor bra de har det. - Jo mer kulturell aktivitet utenfor jobben, desto høyere jobbtilfredshet, generell tilfredshet og bedre selvvurdert helse, og desto mindre stress på jobben, sier Aasland.

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media