Lavkarbodiett kan gi farlig høy lipidprofil

Det viser en liten studie publisert i Tidsskriftet. Sju studenter i alderen 21-27 år ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo, gjennomførte en fireukers lavkarbodiett. Forsøket var i utgangspunktet et studieprosjekt, først og fremst for å lære.

- De oppsiktsvekkende lipidforandringene gjorde at det ble aktuelt å publisere resultatene, skriver de tre førsteforfatterne, Monica Baumann, Martine Z. Espeland og Ane Sørlie Kværner.

Effekt på normalvektige?
Lipidprofil er en oversikt over mengden fettstoffer og kolesterol i blodet. Høye lipidnivåer øker risikoen for hjerte- og karsykdom. Man vet fra før at vektreduksjon gir bedre lipidprofil uavhengig av metode, og flere studier har vist at et lavkarbokosthold kan være et nyttig virkemiddel for vektreduksjon hos personer med overvekt, fedme og metabolske forstyrrelser. En del av tilhengerne i den norske debatten anbefaler imidlertid lavkarbokosthold som sunt også for normalvektige, og det var dette studentene ønsket å undersøke virkningen av.

Streng diett
De første to ukene av lavkarbodietten skulle mengden karbohydrat i kosten ikke overstige 20 g per dag, de to siste ukene ble øvre grense satt til 25 g karbohydrater per dag. Deltakerne kunne spise ubegrensede mengder av fugl, kjøtt, fisk, sjømat og egg, og de kunne spise mye, men ikke ubegrensede mengder av helfete oster, smør og grønnsaker med lavt karbohydratinnhold, som rapidsalat, spinat, spirer, sopp, agurk og avocado. Søtningsmidler ble brukt. Type fett var valgfritt, de skulle spise etter appetitt og opprettholde samme aktivitetsnivå som før.

Vektreduksjon og kolesteroløkning
I løpet av perioden på lavkarbokosthold var det en statistisk signifikant vektreduksjon på i gjennomsnitt 1,2 kg. Medianverdi for totalkolesterol økte med 33 % (fra 4,1 til 5,2) etter fire ukers diett. Medianverdi for LDL-kolesterol (det «dårlige» kolesterolet) økte med 41 % (fra 2,2 til 3,1) og verdien for HDL-kolesterol (det «gode» kolesterolet) økte med 31 % (fra 1,6 til 1,9).

Farligere for noen enn for andre

- I vårt forsøk hadde en streng lavkarbodiett en negativ effekt på lipidprofilen hos friske, normalvektige kvinner. Det var store forskjeller i deltakernes respons på omlegging til et kosthold med mye fett, kolesterol og protein; noen hadde langt kraftigere endringer i lipidprofilen enn andre. At noen kan ha økt sårbarhet for å få økte kolesterolverdier på en slik diett, har ikke kommet frem i lavkarbodebatten, og man vet lite om detaljene rundt mekanismene for en slik sårbarhet, sier en av førsteforfatterne, Monica Baumann.

- Interessant studie
Dette er en liten, men interessant klinisk intervensjonsstudie. Hos noen av deltakerne økte kolesterolnivået dramatisk, og hvis dette vedvarer over tid, vil med høy sannsynlighet risikoen for hjerte- og karhendelser øke. Funnene er forenlig med en studie som prospektivt fulgte mer enn 40 000 svenske kvinner i 15 år, der man fant en sammenheng mellom lavt karbohydratinntak og økt forekomst av hjerte- og karsykdom, skriver Hanne Løvdal Gulseth på lederplass. Gulseth er forsker og lege ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus. 

Hun mener norske leger bør kunne diskutere fordeler og ulemper ved ulike kosthold med sine pasienter basert på tilgjengelig vitenskapelige fakta og individuelle trekk ved og preferanser hos pasienten.

- Det er viktig å skille mellom kosthold for å gå ned i vekt og kosthold man skal leve (lenge) med. I en vektreduserende fase, som i studiene typisk er fra seks måneder til ett år, kan det være flere likeverdige alternativer, men man bør avstå fra ekstremvarianter og følge med på metabolske risikofaktorer, skriver hun.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media