Smerter ved koloskopi

Undersøkelse av tykktarmen ved hjelp av koloskopi muliggjør både diagnostikk og terapi. Men hvor smertefullt opplever pasientene denne undersøkelsen? Og i hvilken grad tilbys de smertestillende eller beroligende medikamenter? Øyvind Holme, overlege ved Medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus, og 12 medforfattere fra ulike sykehus i Norge har kartlagt dette. I studien har over 60 000 pasienter fra 29 ulike sykehus svart på et spørreskjema etter undersøkelsen. Drøyt halvparten av disse var kvinner.

Hver tredje gjør vondt
Én av tre pasienter syntes koloskopiundersøkelsen var moderat eller svært smertefull (41 % av kvinnene og 24 % av mennene). Det var store forskjeller mellom sykehusene, der andelen smertefulle skopier varierte fra 9 % til 43 %. Hvor smertefull undersøkelsen var, var også avhengig av hvem som utførte den; det var store forskjeller mellom hver enkelt endoskopør.

Sykehusenes praksis i bruk av medikamenter for å redusere smertene varierer voldsomt; ved ett sykehus fikk 92 % av pasientene smertelindring, mens ved et annet fikk bare 1 %. Av dem som opplevde koloskopien som smertefull fikk bare 23 % analgetika.

- At en av tre pasienter opplever undersøkelse som smertefull, mener vi er en uakseptabelt høy andel, sier Holme.

Feil teknikk og feil medikament
Han mener det er flere årsaker. - Den viktigste er sannsynligvis undersøkerens teknikk. Våre resultater indikerer imidlertid også at bruken av sedative og smertestillende medikamenter ved koloskopi både er for restriktiv og feilaktig. For restriktiv fordi en av tre pasienter opplevde smerter og fordi kun 23 % av disse fikk smertestillende medikamenter. Feilaktig fordi det gis medikamenter som virker for sent. Petidin, som er det mest brukte legemiddelet, virker først etter 10-15 minutter, og da er ofte koloskopien ferdig, forklarer Holme. 

Pasienten opplever mest smerte i starten av undersøkelsen. Holme og medforfatterne mener derfor to andre preparater er bedre valg: fentanyl og alfentanil er velprøvde opiater med henholdsvis kort (3-7 minutter) og svært kort (1 minutt) tid til maksimal smertestillende effekt. - Vi mener disse preparatene bør foretrekkes fremfor petidin, i hvert fall hvis medikamentet først gis i løpet av undersøkelsen, sier Holme.

Dårlige vaner går i arv
Forskjellen endoskopørene i mellom, mener Holme skyldes teknikk. - Mange skopører vet at smerten kan være kortvarig og vil forsvinne når skopslyngene rettes ut. Dette kan være noe av årsaken at man ikke gir medikamenter før man ser at det blir helt nødvendig. Spørsmålet er bare hvorvidt pasienten er involvert i denne avgjørelsen, sier Holme.

Han mener uheldige teknikker kan gå i arv fra læremester til svenn, og at dette kunne vært unngått ved å innføre en mer systematisk koloskopiopplæring. - På de fleste sykehus finnes det gode skopører. Disse bør dras med i systematisk endoskopiopplæring av nye leger.    

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media