Får alderdomssykdommene tidligere

I artikkelen Helse og sykdom hos voksne med Downs syndrom i Tidsskriftet nr. 3/13 belyser Eva Malt og medarbeidere hvilke tilstander som forekommer hyppigere og tidligere hos personer med Downs syndrom. De foreslår også rutiner for oppfølging av denne pasientgruppen.

Økt levealder

Downs syndrom er det vanligste kromosomavviket hos mennesker. I fjor ble det født 69 barn med dette syndromet. Disse har nå en forventet levealder på ca. 60 år, i motsetning til kun rundt 35 år for bare et par tiår siden.

- Bedre behandling av kreft, hjertelidelser og infeksjoner har ført til at de som tidligere døde i ung alder, nå lever mye lenger. Syndromet medfører imidlertid en for tidlig aldringsprosess. Dette fører til at kjente aldersrelaterte sykdommer kommer tidligere, sier Malt.

Hyppige sykdommer

Det er en rekke følgetilstander tilknyttet Downs syndrom.  Veldig mange har autoimmune sykdommer, hyppigst forekommer stoffskiftesykdommer. Ofte har personene forstyrrelser i mage- og tarmfunksjonen, og en del utvikler cøliaki.

- Personer med Downs syndrom kan ha vanskeligheter med å forklare seg tydelig. Det kan derfor være vanskelige å fange opp symptomene, og sykdommer forblir uoppdaget. For eksempel kan nedsatt hørsel og grå stær, som ofte forekommer hos voksne, gi betydelige ekstra handikap, sier Malt.  

For best å behandle denne gruppen anbefaler hun årlige undersøkelser hos fastlege. I tillegg anbefales tannlegeundersøkelse to ganger i året, da tannkjøttet er ekstra utsatt for infeksjoner. Ved sammensatte nevrologiske og psykiatriske tilstander kan pasientene henvises til habiliteringstjenesten.

Denne studien strekker seg tilbake til publikasjoner etter 2000. Vi gjør oppmerksom på at Arnulf Hestnes i 1991 publiserte doktoravhandlingen Studies on Down's syndrome ved NTNU. Avhandlingen kan gi ytterlige informasjon om syndromet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media