Smartmobiler og helsepersonell – nyttig eller skadelig?

Emner:
 • app
 • iPad
 • iPhone
 • mobil
 • samtykke

Hvilke erfaringer har du med smarttelefonen på jobb?

Smartmobiler har revolusjonert hverdagen vår på godt og vondt. Kraftige multimediafunksjoner, kontinuerlig nettilgang og apper for alle mulige behov gjør smarttelefonen til en viktig følgesvenn i hverdagen, ikke bare i fritiden, men også på jobb.

. Entusiasmen er imidlertid ikke uten et visst forbehold.I siste nummer av Tidsskriftet

Jeg støtter Markestad i mye av det han skriver, og vil oppfordre alle smarttelefonbrukere til å lese innlegget.Smarttelefoner blir ofte kritisert som tidstyver, de fyller det lille vi hadde av fri tid (sic) med sosiale medier, spill og ”skal bare sjekke e-posten”. Samtidig gjør den oss mer effektiv. Det skal derfor være lov også for leger å bruke smarttelefonen som det verktøyet det er for å øke effektivitet og interaksjon med pasienten. Den skal imidlertid ikke ta oppmerksomheten bort fra pasienten, like lite som PCen eller oppslagsverket på legekontoret skal gjøre det.Foto- og videomulighetene i smarttelefoner gir spennende muligheter også innen pasientbehandling. Det er nærliggende å se for seg smarttelefonen som et telemedisinsk verktøy eller sågar som et diagnostisk verktøy. Hvem vet hvor teknologien med ansiktsgjenkjenning er om 10 år? Kanskje er det mulig å stille dermatologiske diagnoser med fotogjenkjenning. Ukritisk fotografering eller filming av pasienter, lidelser og skader er imidlertid ikke bare etisk galt, men også forbudt. Her gjelder i bunn og grunn samme regelverk som regulerer omgang med pasientsensitiv informasjon. Inntil det foreligger gode løsninger innen telemedisin for smarttelefoner som ivaretar disse regelverkene, fraråder jeg entusiastene å etablere ad hoc telemedisin på egen smarttelefon.Markestad oppfordrer arbeidsgiverne til å utarbeide retningslinjer for bruk av smarttelefoner på arbeidsstedet. Her vil jeg imidlertid stoppe litt opp og ta et skritt tilbake. I omgang med ny og ukjent teknologi velger noen arbeidsgivere minste motstands vei: forbud. Det er nærliggende å se for seg et totalforbud mot bruk av smarttelefoner på sykehus for å unngå alle farer. Dette tror jeg er uklokt og mer et utslag av manglende kunnskap og interesse for mulighetene i ny teknologi. Arbeidsgiverne bør derimot utarbeide retningslinjer for bruk av smarttelefoner, og nettbrett for den saks skyld. Slike retningslinjer bør ha fokus på pasientsikkerhet, -trygghet og behandlingseffektivitet. Jeg tillater meg å komme med noen forslag:Når du er på jobb:

 1. Sett smarttelefonen på ”stille modus”.
 2. La smarttelefonen ligge i lommen eller på skrivebordet når du ikke bruker den.
 3. Ta ikke bilder eller video av hele eller deler av pasienter hvis det ikke inngår i etablerte og godkjente diagnose- eller telemedisinske systemer.
 4. Spill og sosiale medier er fritidssysler og skal ikke gå på bekostning av pasientarbeid og effektivitet.
 5. Utøv god håndhygiene, vask hendene mellom omgang med pasient og smarttelefon.
 6. Hvis du må bruke smarttelefon som hjelpemiddel i pasientbehandlingen , forklar pasienten hva du gjør, og hvorfor du bruker smarttelefonen.
 7. Hvis du ikke må bruke smarttelefonen i arbeidet ditt, er det lov å slå den av og legge den bort.

Som et supplement til punkt 5 er det verdt å nevne

. Undersøkelsen viser at én av 10 smarttelefoner brukt av anestesileger er kontaminert av patogene bakterier. De fleste legene i undersøkelsen hadde verken rengjort sin iPhone eller vasket seg på hendene mellom bruk av smarttelefon og pasientkontakt.Hvilke erfaringer har du med smarttelefonen på jobb?Er den til hjelp eller tar den oppmerksomheten bort fra jobben?Har du forslag til hva retningslinjer for bruk av smarttelefon bør inneholde?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media