Assistert befruktning er virkningsfullt

Assistert befruktning hjelper infertile mennesker til å få barn. I Norge dekkes tre behandlingsforsøk med assistert befruktning av det offentlige. En undersøkelse hos Fertilitetsklinikken Sør ved Sykehuset Telemark viser at 63 % av pasientene fikk barn ved assistert befruktning. I tillegg fikk 7 % barn utenom behandling. Pasientene ble fulgt over tre år.

- Assistert befruktning ved en offentlig fertilitetsklinikk i Norge er like virkningsfullt som i våre naboland. De siste 18 år har virkningsgraden av assistert befruktning økt med omkring 50 %, skriver forfatterene i artikkelen. Og til Tidsskriftets podkast sier Hans Ivar Hanevik at de anbefaler en økning av antall behandlingsforsøk som gis av det offentlige.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media