Unge kvinner bruker prevensjon

I 2002 fikk spesielt kvalifiserte helsesøstre og jordmødre rett til å skrive ut p-piller til kvinner i alderen 16-19. Ordningen gjelder i dag all slik prevensjon, unntatt hormonspiral.  I 2006 ble det også innført fast bidragssats over tre måneder til dekning av utgifter til hormonell prevensjon for unge kvinner.  Finn Egil Skjeldestad, professor i gynekologi og obstetrikk ved Universitetet i Tromsø, har gjort en evaluering av ordningen med utgangspunkt i kvinner født 1989. Studien presenteres i Tidsskriftet nr.  3/12.

Reseptregisteret

Studien tar utgangspunkt i Reseptregisteret, der pseudonymiserte data om både foreskriver og bruker er registrert.  Og den er enestående i sitt slag ved å analysere prevensjonsbruk etter forskrivers profesjon.

Nesten alle (97 %) innløste resepter for kun 3 måneder på apoteket, noe som samsvarer med tilskuddsordningen. Den har dermed betydning for hvordan unge kvinner bruker prevensjon.

Høy bevissthet

-          Nær 80 % av kvinner i 1989-kohorten har tatt ut minst en resept på hormonell prevensjon. Det viser en høy bevissthet om forebygging av uplanlagte svangerskap,sier Skjeldestad.

Tre firedeler av kohorten hadde brukt p-piller, mens 12 % hadde brukt minipille. De øvrige prevensjonsalternativene  er nyttige, men brukes lite.

Tilgjengelighet

Studien viste videre at 17 og 18 åringene helst oppsøker  helsesøster for prevensjon.

-          For denne gruppen er helesesøstrene tilgjengelige både ved helsestasjoner for ungdom og skolehelsetjenesten. Utvidet rekvisisjonsrett har gjort dem til betydningsfulle prevensjonsveiledere, og unge kvinner benytter seg av tilbudet, ifølge Skjeldestad.

Leger  foreskriver  imidlertid fortsatt to tredjedeler av alle  prevensjonsreseptene for gruppen 16-19 år.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media