Når demens rammer unge

Tor Atle Rosness ved Nasjonalt kompetansesenter for demens ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, sier man ikke vet sikkert hvorfor demens kan ramme allerede i 50-årsalderen.

- Man vet ikke så mye, annet enn at det er en arvelig komponent og at livsstil spiller inn. Men i utgangspunktet er de som blir rammet av demens i ung alder spreke, unge mennesker, sier til Rosness Tidsskriftets podkast.

Utredning og diagnostisering kan ta tid. De færreste tenker demens når pasienten ellers er ung og frisk, det gjelder også legen. En tidligere studie Rosness har gjort viste at det i gjennomsnitt tok nærmere 60 måneder fra de første symptomene dukket opp og til diagnosen frontotemperal demens ble satt. Mellom 30 og 70 % av pasientene er først innom en feildiagnose, som utbrenthet, depresjon eller en midtlivskrisediagnose.

Det kan være greit å kjenne til hvilke symptomer både lege, pårørende og kolleger bør være oppmerksom på. Hør mer om dette i Tidsskriftets podkast.

Rosness er førsteforfatter av oversiktsartikkelen Når demens rammer unge, i Tidsskriftet nr. 12/2011.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media