Ny viten om Calvé-Legg-Perthes’ sykdom

Calvé-Legg-Perthes’ sykdom er karakterisert av varierende grad av sammenfall og avflatning av caput femoris (lårbeinshodet) hos barn i vekst. Den rammer rundt 80 barn i året og gjennomsnittlig alder ved diagnosetidspunkt i Norge er 5,8 år. De fleste av dem er gutter.

Uenighet om behandlingen
Helt siden tilstanden først ble beskrevet for vel 100 år siden, har det vært uenighet om hvordan sykdommen skal behandles. I de første tiårene etter at sykdommen ble beskrevet første gang var behandlingen strengt sengeleie, med eller uten strekkbehandling, gjerne i opptil to år. I dag varierer den fortsatt mye, men alt fra ingen behandling til fysioterapi, strekkbehandling eller operasjon. 

Operasjon eller ikke operasjon?
I dette nummer av Tidsskriftet publiserer Ola Wiig og medarbeidere en oversiktsartikkel om Calvé-Legg-Perthes’ sykdom, basert på en litteraturstudie samt resultatene fra en omfattende prospektiv studie som ble igangsatt i 1996.

De konkluderer med at barn som er seks år eller eldre når de diagnostiseres med Calvé-Legg-Perthes’ sykdom og som har over 50 % caputnekrose, bør vurderes for operativ behandling. Barn under seks år ved diagnosetidspunktet eller som har under 50 % caputnekrose bør behandles symptomatisk. Abduksjonsortose, der man ved hjelp av skinner låser hoftene i en sprikestilling, har ingen plass i behandlingen.

- Abduksjonsortose ga ikke bedre behandlingsresultater enn fysioterapi. Det er vist at de som bruker abduksjonsortose kommer dårligere ut sosialt enn de som blir operert – bruk av ortose gjør at barna føler seg handikappet og utenfor, sier Ola Wiig.

- Unik studie
Professor emeritus Pål Benum mener studien til Wiig og medarbeidere er unik, ettersom det tidligere er publisert kun én større prospektiv studie.

- Det er grunn til å tro at den vil få betydning for valg av behandling av barn med Calvé-Legg-Perthes’ sykdom i fremtiden, skriver Benum på lederplass.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media