Hvor lenge kan cannabis påvises i urin?

Urinprøver benyttes i stadig økende omfang for å avdekke inntak av rusmidler. I Norge rekvireres det største volumet av slike prøver fra kriminalomsorgen (fengsel og friomsorg), sosialtjeneste/barnevern og fra oppfølging av rusmisbrukere under behandling. Rusmiddelanalyser i urin gjøres også som ledd i politietterforskning, innenfor idretten og i øktende grad innenfor arbeidslivet, skriver Andreas Austgulen Westin i en oversiktsartikkel i Tidsskriftet.

Cannabis, og da først og fremst hasj, har lenge vært – og er fortsatt – det mest brukte illegale narkotiske stoffet i Norge. Det spørres ofte om hvor lenge man kan påvise cannabinoider i urin etter avsluttet inntak av hasj eller marihuana, og Westin har gjennomgått medisinsk litteratur på området. 

Påvisningstiden varierer med cannabisbrukens omfang. Dersom inntaket er et enkeltstående tilfelle, vil cannabinoidene være ute av urinen etter få dager. Dersom det dreier seg om regelmessig bruk kan cannabinoidene påvises i flere uker, i ekstreme tilfeller inntil tre måneder. Hos personer med kronisk bruk kan det altså være vanskelig å fastslå om positive urinprøver skyldes gammelt eller nytt inntak, og en god dialog mellom prøvegiver, lege og klinisk farmakolog kan derfor være avgjørende.

Les hele artikkelen:
Cannabis og urinprøver

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media