Lokalsykehuset – et sykehus eller et lokale?

Emner:
  • akuttmedisin
  • distrikt
  • fødetilbud
  • lokalsykehus
  • tillit

Lokalsykehusenes fremtid har vært usikker en god tid nå. Når slutter lokalsykehuset å være et sykehus og blir et lokale? Når er grensen nådd? Det er en aktuell problemstilling. Lokalsykehusene kjemper for å opprettholde tilbud om akuttmedisin og fødeavdeling til lokalbefolkningen. Når regjering og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen hevder at ingen lokalsykehus skal legges ned, hva legger hun da i begrepet «sykehus»? Hvilke funksjoner må et sykehus ha for å drive forsvarlig?Kart og kompassKan hende er det noen som har glemt å brette ut kartet og ikke innsett at vi har et langstrakt land med flere enn ett grisgrendt strøk. Vi har drevet sterk distriktspolitikk i årtier med det ene for øyet at vi ønsker spredt bosetning, matvareproduksjon og bruer og tunneler til den mest bortgjemte krok. Om vi ønsker at hele landet skal bosettes, må vi tilby innbyggerne mulighet til skolegang, arbeid og adekvate og tilstrekkelige helsetjenester. Det oppleves selvsagt underlig at de tjenestene man bør ha kortest vei til, som akutthjelp, blir vanskeligst å nå når tjenester sentraliseres.Med fråde og raseri Lokalbefolkningen opplever utrygghet og følelsen av å bli nedprioritert. Det er krenkende for voksne mennesker å bli fortalt av politikere at det er politikerne som vet best for dem. Når folk opplever å bli fratatt verdighet og ikke bli hørt, mister de tilliten. Når tilliten til systemet svikter, svikter systemet. Befolkningens tillit til og trygghet for at hjelpen er der når den trengs, er den største verdien helsetjenesten har, skrev Charlotte Haug i en leder i siste utgave av Tidsskriftet. For å drive helsetjenester og for å beholde jobben som politiker, er politikerne avhengig av at folk stoler på at de rette avgjørelsene blir tatt på vegne av befolkningen. Det er en viktig distinksjon.Mistillit og samhandlingDokumentaren Sykehuskrigen på NRK Brennpunkt fortalte  tydelige om hvordan lokalbefolkningen i Molde og Kristiansund settes opp mot hverandre. Det skapes mistillit mellom dem. Hvilken betydning dette vil ha for samhandling og forholdet mellom de som lever der, er ennå for tidlig å si.Hvilken hånd er venstrehånden?Fra helsebyråkratenes side hevder man hensyn til økonomi, faglig forsvarlighet og bemanningsproblematikk. Det er bra at helsepolitikerne har forstått at de må drive helsepolitikk og ikke lenger overlater det egentlige ansvaret for utformingen av fremtidens sykehusstruktur til helsebyråkratene.Likevel; ser helsepolitikkhånden hva distriktspolitikkhånden gjør? Hvem av dem gjør venstrehåndsarbeidet?Denne posten ligger også inne på min egen blogg, Marias Metode, der den som ønsker det, kan kommentere anonymt. Jeg håper på tankeutvekslinger og debatt mellom dere som kommenterer.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media