Bisfosfonat mot osteoporose

Det skriver Unni Syversen og Johan I. Halse i en oversiktsartikkel i Tidsskriftet. Bisfosfonater er antiresorptive medikamenter som er i utstrakt bruk i behandling av osteoporose. De benyttes også ved flere medfødte beinsykdommer med systemiske eller lokale defekter samt som ledd i behandlingen av kreft. Forfatterne gir i artikkelen en oversikt over farmakokinetikk, virkningsmekanismer og kliniske effekter.

Les hele saken:
Bisfosfonatbehandling av osteoporose og andre skjelettsykdommer

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media