Anoreksi som ung - velfungerende som voksen?

Anorexia nervosa (anoreksi) er en av de vanligste alvorlige sykdommene blant tenåringsjenter. Sykdommen har høy dødelighet, høy risiko for kronisk forløp og høy samsykelighet. Oppfølgingsstudier av unge med anoreksi har funnet at over halvparten er friske av spiseforstyrrelsen etter fire-ti år, men prognosen er dårligere hos voksne, skriver Inger Halvorsen og Sonja Heyerdahl i en kommentarartikkel i Tidsskriftet. Det foreligger bare én større norsk undersøkelse av forløpet etter behandling for anoreksi hos unge.

- Den norske undersøkelsen tyder på at selv meget alvorlig syke ungdommer med anoreksi kan bli helt friske og fungere godt i ung voksen alder. Dette gir grunnlag for et mer optimistisk syn på langtidsprognosen etter behandling for anoreksi enn hva tidligere forskning har vist, skriver Halvorsen og Heyerdahl.

Anoreksi er også tema i en Noe å lære av-artikkel med medfølgende kommentar, samt i tre bokanmeldelser.

Les artiklene:
Anoreksi som ung – velfungerende som voksen?
En kvinne i 20-årene med anoreksi, hypokalemi og kramper
Kampen om kroppen på liv og død
Optimistisk om langvarige og alvorlige spiseforstyrrelser
Nyttig og lettlest om spiseforstyrrelser
Ambisiøst om kompliserte sammenhenger
 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media