Sex uten grenser?

En spørreundersøkelse blant 837 videregående skoleelever i Førde viste at 7,5% av jentene og 1,4% av guttene hadde opplevd overgrep. Elevene som angret på seksuelle erfaringer, følte seg presset eller hadde opplevd overgrep (21,6%), debuterte i gjennomsnitt 1,5-1,8 år tidligere enn elevene som ikke hadde noen negative seksuelle erfaringer. De var også oftere ruspåvirket under sin seksuelle debut. Jentene i undersøkelsen hadde mer depressive, angst- og somatiske plager enne guttene. Foreldrestøtte og selvtillit var assosiert med mindre plager.

- Vi kan konkludere med at uønskede seksuelle erfaringer og spesielt opplevelsen av overgrep er assosiert med redusert psykisk og somatisk helse, skriver Torbjørg Dahle og medarbeidere i en originalartikkel i Tidsskriftet.

Sex uten grenser?
- Seksualitet er et komplisert tema for ungdommer i ferd med å utforske livet. Vi trenger mer kunnskap om hva som fører til seksuelle krenkelser og seksuelle overgrep mot ungdom. Men vi vet nok til at vi bør handle allerede nå, skriver Grete Dyb i en lederartikkel.

Dyb er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Hun mener omfanget av vold og overgrep mot barn og ungdom i altfor liten grad har vært undersøkt. Det strider mot barnekonvensjonen og er et internasjonalt problem.

Varsellampene lyser
- I Dahle og medarbeideres studie har 21,6 % av jentene negative erfaringer knyttet til sin seksuelle debut. Tallene tyder på at vi nå er nødt til å fokusere mer på unge menneskers grensesetting når det gjelder sex, og på gjensidighet og respekt for hverandres ønsker om sex. At mange ungdommer også rapporterer at jevnaldrende begår seksuelle overgrep med trusler om vold (10 %) og at mange jenter forteller at de ble holdt fast under overgrepet (38 %), får for alvor varsellamper til å lyse: Hva får unge mennesker til å utøve vold mot hverandre på denne måten? Hva fører til at respekten for den andres grenser totalt opphører, spør Dyb.

Les hele originalartikkelen:
Uønskede seksuelle erfaringer og helseplager blant ungdom

Les hele lederartikkelen:
Sex uten grenser?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media