Nefrosklerose hos friske

Nefrosklerose er den hyppigste årsaken til kronisk nyresvikt både i Norge og i de fleste andre land. I en amerikansk studie ble nyrebiopsier fra 1 200 friske nyredonorer undersøkt histologisk, og kliniske data om nyrefunksjon og risikofaktorer hentet inn fra journalene. Forekomsten av nefrosklerose, definert som minst to histologiske funn, var 2,7 % for personer i alderen 18–29 år, stigende til 16 %, 28 %, 44 %, 58 % og 73 % for hver tiårs aldersøkning. Nyrefunksjon og andre aldersrelaterte risikofaktorer for nyresykdom hadde ikke sammenheng med nefrosklerose.

Les hele saken:
Nefrosklerose hos friske

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media