Legemidler som kan gi magesår

Det viser en prospektiv studie ved Ullevål universitetssykehus. Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler, acetylsalisylsyre, klopidogrel, lavmolekylært heparin, selektive serotoninreopptakshemmere og glukokortikoider var vanligere blant dem med blødende magesår enn i normalbefolkningen over 60 år.

- Pasientene brukte mer av disse medikamentene enn tilsvarende aldersgruppe i befolkningen, hvilket taler for at medikamentene var medvirkende årsak til at de fikk blødende ulcus, skriver forfatterne. De mener flere pasienter bør få profylakse med protonpumpehemmer.

Les hele artikkelen:
Risikofaktorer for blødende magesår

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media