Feilbehandling av kronisk hodepine

Kronisk spenningshodepine er en svært vanlig lidelse i Norge. Mange av disse pasientene har et overforbruk av medikamenter som gjør vondt verre, sier Ragnhild Berling Grande. Hun mener det er en underdiagnostisering og underbehandling av pasienter med kronisk hodepine.
I sin avhandling Primary chronic headaches in the general population har hun undersøkt prevalensen av kronisk hodepine hos et representativt utvalg av norske voksne i alderen 30–44 år.

– Vi fant at kronisk spenningshodepine er den vanligste hodepinetypen og utgjør 95 % av de primære kroniske hodepinetypene. Av disse har ca. 50 % migrene som tilleggsdiagnose. Kun 4 % har kronisk migrene, sier Grande.

Les hele saken:
Feilbehandling av kronisk hodepine

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.