Med kunst i kofferten

– «Utfordringen kan kanskje bli å lage et intervju som ikke likner for mye på en hyllest,» kommenterte en kollega. Jan C. Frich er kjent for å være dyktig og hyggelig. Han er lyttende, reflekterende og omtenksom, han går i dybden av faget, men favner samtidig bredt. Han evner å se en sak fra mange sider, og tar om nødvendig modige beslutninger. Som nevrolog er han opptatt av de enkelte pasientene han møter, og hvordan systemet ivaretar dem. Han har en doktorgrad basert på kvalitativ metodikk og i tillegg mastergrad både i medisinsk antropologi og i helseadministrasjon og ledelse.

Les hele intervjuet her:
Med kunst i kofferten

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media