Planteøstrogener mot overgangsplager?

Behandling med østrogenpreparater virker mot overgangsplager, men er forbundet med bivirkninger. Bruken har minsket betydelig de siste årene, og trolig er det et økende antall kvinner som forsøker behandling med planteøstrogener i stedet, skriver Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk i en artikkel i Tidsskriftet. Kilder til planteøstrogener er blant annet soya, rødkløver, linfrø, humle, nattlys og klaseormedrue.

Usikker virkning
Samlet sett er det ikke holdepunkter for at tilskudd av planteøstrogener er særlig virksomt mot overgangsplager som hetetokter og nattesvette, men på grunn av individuelle forskjeller kan det ikke utelukkes at noen kvinner kan ha positiv effekt, skriver Madsen.

Langtidsbivirkninger ut over to års behandling er lite kjent, og preparatene kan inneholde toksiske stoffer.

- Dersom en kvinne velger å prøve et planteøstrogenpreparat er det trolig sikrest å velge produkter som er laget av velkjente planter (soya, rødkløver), skriver Madsen.

Les hele artikkelen her:
Planteøstrogener og overgangsplager hos kvinner

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media