Hvordan klarte du det, Darwin?

Charles Darwin har dobbeltjubileum i år. Det er 200 år siden han ble født, og 150 år siden han utga On the origin of species.

Syk og alene
Darwin var bare 22 år gammel da han reiste på sin fem år lange jordomseiling med HMS Beagle for å vie seg til naturvitenskapen. Han var kronisk syk hele livet og sengeliggende i lange perioder. Han hadde ikke hjelp av moderne teknologi eller en svær stab forskere og assistenter. Han arbeidet mest alene. Var han et geni som bare ”så” løsninger og anstrengte seg minimalt, spør Haug.

Skrev til sine barn
Da Darwin var rundt 70 år gammel skrev han en selvbiografisk tekst til barna sine, uten tanke på at den skulle utgis. Men sønnen Francis publiserte den fem år etter farens død. Her beskriver Darwin seg selv som ganske middelmådig intellektuelt sett, men ser også sine sterke sider; arbeidsom og en skarp observatør. Han mener han er bedre enn de fleste til å legge merke til ting som andre overhode ikke enser, og studere dem nøye.

Ville vært en god lege
- Det er nesten synd at Darwin ikke fullførte medisinstudiet, skriver Charlotte Haug.
- Hans åpenhet, observasjonsevne og evne til å kombinere det han iakttok ville ha gjort ham til en svært god lege og medisinsk forsker. Vel å merke hvis han hadde fått beholde sin faglige autonomi.

Les hele lederartikkelen:
Darwins metode

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media