Forstår du meg?

Leger som ikke behersker norsk, gir opphav til misforståelser som kan få alvorlige konsekvenser, skriver han. Det er avgjørende for et velfungerende helsevesen at språkkunnskaper sjekkes og at man ev. tilbyr norskkurs ved ansettelse av leger og annet helsepersonell. Dårlige språkkunnskaper er ikke forenlig med forsvarlighetskravet i helsepersonelloven.

Hvem bør så ha ansvar for språktesting? Det er opplagt at dette ikke bør overlates til det enkelte sykehus eller kommune, da det vil skape vanskelige interessekonflikter mellom akutte behov for personale på den ene siden og forsvarlige kommunikasjonsferdigheter på den annen side, skriver Bretthauer.

Les hele lederartikkelen her:
Forstår du meg?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media