Proteinrik ferdigmat til underernærte barn

I en intervensjonsstudie i Maradi i Niger i 2006 evaluerte man hjemmebehandling av både moderat og alvorlig akutt underernærte barn. De fikk med seg pakker med energitett og proteinrik mat, såkalt RUTF (ready to use therapeutic food), for en uke – én pakke til hver dag.

Overraskende gode resultater
I alt ble 64 733 akutt underernærte barn behandlet. Av disse var 92,5 % moderat akutt underernært (70–80 % av median vekt for høyde). Resultatene for denne gruppen var overraskende gode: Dødeligheten (0,4 %) var langt lavere, vektøkningen (5,28 g/kg/dag) langt raskere og frafallet (3,4 %) mindre enn ved tradisjonelle ernæringsprogrammer hvor barna blir innlagt i ernæringssentre og gis mais-soya-blanding. Den høye etterlevelsen indikerer at mødrene både hadde tro på behandlingen og syntes den var lett å følge opp. Ved hjemmebehandling kan man også behandle mange flere barn med de samme personellresursene.

Les hele saken:
Proteinrik ferdigmat til underernærte barn

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media