Finanskrisens betydning for folkehelsen

Den tradisjonelle oppfatning er at økonomiske nedgangstider er til skade for folkehelsen, i hvert fall for den delen av befolkningen som rammes av arbeidsledighet og dårlig økonomi. Det motsatte syn – at folk blir friskere i nedgangstider – gjør seg imidlertid nå stadig mer gjeldende, skriver professor Steinar Westin i en ledeartikkel i Tidsskriftet.

Les hele lederen her:
Finanskrisens betydning for folkehelsen

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media