Ny viten om HPV-vaksinen skaper debatt

Saken har vakt stor interesse i amerikanske medier.

Skitne triks?
I den ene artikkelen kommer det frem at produsenten Merck brukte spesielle metoder for å markedsføre vaksinen. Blant annet samarbeidet de med flere medisinske foreninger om å overdrive vaksinens mulighet til å forebygge livmorhalskreft – til og med før studier viste at den kan beskytte mot tidlige stadier av livmorhalskreft.

Registrerte bivirkninger
Den andre artikkelen er en studie fra US Centers for Disease Control and Prevention og US Food and Drug Administration. Den konkluderer med at HPV-vaksinen ser ut til å være like trygg som andre vaksiner, men at det er registrert noen alvorlige bivirkninger, som må undersøkes nærmere i kliniske oppfølgingsstudier.

Bedre med screening?
I lederartikkelen spør Charlotte Haug hvor stor risiko som bør aksepteres ved en vaksine som skal gis til friske unge mennesker for å forebygge en sykdom som kan forebygges på andre måter.

– Selv om en kvinne gjentatte ganger blir smittet med HPV vil hun mest sannsynlig ikke utvikle kreft dersom hun går til regelmessig screening. Sånn sett bør hun kun godta en liten risiko ved vaksinen, sier Haug.

- Ved å overdrive HPV-vaksinens fordeler gjør man det umulig for foreldre og unge kvinner å bedømme hvorvidt risikoen ved vaksinen oppveier fordelen, sier hun.

Saken har vakt stor interesse og er blant annet omtalt i:

Det er andre gang Haug får internasjonal oppmerksomhet for en lederartikkel om HPV-vaksinen. Første gang var for nøyaktig ett år siden, da hun i New England Journal of Medicine (NEJM) pekte på at det fortsatt var en rekke ubesvarte spørsmål knyttet til virkningen av HPV-vaksinen. Også den gang fulgte flere amerikanske medier opp, blant annet The New York Times.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media