Ny kunnskap om antistoff mot blodplater hos gravide

Neonatal alloimmun trombocytopeni er en tilstand som rammer fostre og nyfødte. De aller fleste tilfellene forårsakes av en maternell antistoffrespons rettet mot HPA-1a på fosterets trombocytter. Mer enn 90 % av kvinner som danner anti-HPA-1a-antistoffer i forbindelse med svangerskapet, har et bestemt MHC-klasse II-allel: HLA-DRB3*0101. Til sammenlikning finnes dette allelet hos færre enn 30 % i den øvrige befolkningen. Denne sterke assosiasjonen mellom neonatal alloimmun trombocytopeni og et bestemt MHC-molekyl tyder på at HPA-1a-spesifikke antistoffresponser er avhengige av T-lymfocytter. Det er begrenset kunnskap om cellulære immunresponser assosiert med denne tilstanden.

– I en ny studie isolerte vi CD4-positive T-lymfocytter fra kvinner som hadde født barn med neonatal alloimmun trombocytopeni. Disse T-lymfocyttene kunne aktiveres med syntetisk HPA-1a-peptid til proliferative responser og utskilling av cytokiner, sier professor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø.

Les hele saken:
Ny kunnskap om antistoff mot blodplater hos gravide

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media