Frykt og forventninger

Haug gir eksempler på hvor forskjellig ulike myndigheter har reagert på svineinfluensaen.

- Myndigheter verden over har reagert sterkt, men svært forskjellig. Det dreier seg om en global epidemi, men det er ingen felles respons. Hvilke spesielle lokale forhold kan begrunne så forskjellige tiltak? Er smitte mindre farlig ved norske skoler enn ved indiske eller franske? Og hvorfor har nordmenn større behov for vaksine enn andre, spør Haug.

Hun er kritisk til den norske vaksinestrategien og viser blant annet til en rapport fra Kunnskapssenteret fra mai 2009 som konkluderte med at det var lite – hvis noen – dokumentasjon på at vaksinen reduserer sykelighet og dødelighet i risikogruppene. Derimot kan den gi mindre sykdomsfølelse og sykefravær hos ellers friske voksne.

- Denne influensaen er ikke er så spesiell at det er noen grunn til å spre frykt i utrengsmål eller urealistiske forventninger til hva som kan oppnås med vaksiner og medikamenter.

 Les mer på Tidsskriftets temaside om svineinfluensa

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media