Tidsskriftet på engelsk

I mars 2007 ble Tidsskriftets første engelske oversettelse av en originalartikkel publisert. Artikkelen var først utgitt på vanlig måte i Tidsskriftet nr. 1/2007. Den ble så oversatt og publisert sammen med den norskspråklige i Tidsskriftets nettutgave. Til å begynne med var dette et prøveprosjekt som bare gjaldt originalartikler, men fra 2008 ble tilbudet utvidet til å omfatte alle artikler med engelsk sammendrag. I løpet av to år er nærmere 30 artikler blitt oversatt. Hensikten var og er å gjøre artikler i Tidsskriftet lettere tilgjengelig for utenlandske lesere. Dette er ikke et skritt på veien til å gjøre Tidsskriftet til en engelskspråklig publikasjon.

Det skriver redaktør Charlotte Haug og medisinsk redaktør Erlend Hem i en lederartikkel i Tidsskriftet.

Les lederartikkelen her:
Tidsskriftet på engelsk

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media