– Lite som virker mot akutt hoste

– Man bør være forsiktig med hostesaft og tabletter som inneholder kodein, etylmorfin og efedrin på grunn av risiko for avhengighet og bivirkninger. Det skriver Lars Småbrekke og Hasse Melbye i en artikkel i siste utgave av Tidsskriftet. De har gått gjennom aktuelle studier om akutt hoste i forbindelse med øvre luftveisinfeksjon.

Få gode studier
Akutt hoste, definert som hoste som varer i mindre enn tre uker, er svært vanlig, og det finnes mange typer hostesaft og tabletter som skal lindre hosten. Men det er sparsomt med dokumentasjon av effekten.

– Vi fant forbausende få studier av god kvalitet som har undersøkt effekten av hyppig brukte legemidler mot noe så vanlig som akutt hoste, sier Småbrekke.

Liten eller ingen effekt
Når det gjelder de reseptfrie midlene finnes det ingen dokumentasjon på at tradisjonelle hostesafter som for eksempel Bergensk brystbalsam, kamfermikstur og rigabalsam virker. Heller ikke noskapin har godt dokumentert effekt. Studier om guaifenensin viser motstridende resultater.

For reseptpliktige slimløsende midler, som bromheksin og acetylcystein, finnes det henholdsvis sparsomt med dokumentasjon og ikke entydig dokumentasjon. For efedrin i monoterapi finnes det ingen dobbeltblinde randomiserte studier som har undersøkt effekt ved akutt hoste. Heller ikke selektive beta-2-agonister har dokumentert effekt ved øvre luftveisinfeksjon eller akutt bronkitt så lenge det ikke foreligger bronkial obstruksjon.

Bør brukes med forsiktighet
Til tross for at det er svært vanlig å forskrive kodein eller etylmorfin mot akutt hoste, finnes det ingen nyere dobbeltblinde, randomiserte studier som entydig viser nytte av slik behandling. Klinisk erfaring viser imidlertid at noen pasienter har nytte av slik behandling.

– Kodein har vært ansett som gullstandard ved behandling av akutt hoste. Men i nyere placebokontrollerte studier der man har framprovosert hoste med ulike irritanter har man altså ikke funnet noen hostestillende effekt. På grunn av bivirkningsprofilen og misbrukspotensialet bør man være restriktiv med forskrivning av både kodein og etylmorfin, sier Småbrekke.

Han er ikke imponert over kvaliteten på flere av studiene de fant.

– Mange av dem mangler kontrollgruppe, har utilfredsstillende randomisering og blinding, lavt antall inkluderte forsøkspersoner, uklare inklusjonskriterier og kort observasjonstid.

Fraråder efedrin til barn
Amerikanske helsemyndigheter fraråder bruk av reseptfrie legemidler mot akutt hoste hos barn under to år fordi det er dokumentert økt risiko for alvorlige bivirkninger.

– Efidrin virker slimløsende, men det har også systemiske effekter på for eksempel hjertet. Risikoen ved å bruke legemidler mot relativt banale symptomer må alltid ses i forhold til nytteverdien, sier Småbrekke.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media