Blodtrykksmedisin mot migrene

Atacand er en angiotensin II-reseptorblokker, og brukes til å behandle høyt blodtrykk. Erling Tronvik har i sin avhandling undersøkt om medikamentet også kan forebygge migrene. 60 pasienter inngikk i studien.

– Vi fant at Atacand egner seg godt til denne pasientgruppen, som i hovedsak er unge mennesker. Antall dager med hodepine ble redusert med 26% i behandlingsperioden sammenliknet med placeboperioden. Antall timer med migrene ble redusert med 36%. Medikamentet gir dessuten få bivirkninger, sier Tronvik.

Les hele saken:
Blodtrykksmedisin mot migrene

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.