Nyttig avføringsprøve

Kalprotektin er et kalsiumbindende protein som kan påvises i ulike kroppsvæsker og vev. Proteinet ble første gang beskrevet i 1980. Det har trolig en viktig biologisk funksjon i regulering av tarmfloraen, og er en god markør for inflammasjon, skriver Jørgen Jahnsen og medarbeidere i en oversiktsartikkel i Tidsskriftet. Ifølge Jahnsen er det derfor en nyttig undersøkelse i utredningen av mageplager.

Høye verdier avgjør
Måling av kalprotektin kan være til stor hjelp for valg av videre utredning. Pasienter med inflammatorisk tarmsykdom vil ha klart forhøyede verdier av kalprotektin i avføringen, mens pasienter med irritabel tarm-syndrom har normale verdier.

Mange koloskopier kan unngås
Ca. 40 % av alle henvisninger til koloskopi skyldes irritabel tarm-syndrom. Men symptomene kan lett forveksles med blant annet inflammatorisk tarmsykdom, og Jahnsen mener mange av disse koloskopiene kan unngås ved først å måle kalprotektin i avføringen.

- Det er viktig å unngå unødvendige koloskopier, fordi dette er en ressurskrevende og invasiv undersøkelse med potensielle komplikasjoner og medfører ofte ubehag for pasienten. Pasienter med symptomer forenlig med irritabel tarm-syndrom og normal verdi av kalprotektin i feces har etter vår erfaring normale koloskopifunn, sier Jahnsen.

Ved Aker universitetssykehus er det rutine at pasientene med inflammatorisk tarmsykdom regelmessig sender inn fecesprøver som ledd i oppfølgingen. Kalprotektin kan også brukes til å forutsi risikoen for fremtidig oppbluss av sykdommen, og til å følge med på sykdomsaktiviteten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media