Egenopplevd helse etter hjerteinfarkt

En studie gjort blant 754 hjerteinfarktpasienter 2 - 3 år etter infarktet, viser at både kvinnelige og mannlige pasienter opplever svekket helse i forhold til jevnaldrende i den generelle befolkningen. Den opplevde reduksjonen var like stor hos begge kjønn. Det var først og fremst mål rettet mot fysisk helse pasientene opplevde som svekket, mens egenopplevd mental helse i mindre grad var påvirket, ifølge Kjell Ingar Pettersen.

Han disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 31.10. 2008, med avhandlingen Health-related quality of life after myocardial infarction: methods for assessment and determinants.

Les hele saken:
Egenopplevd helse etter hjerteinfarkt

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media