Tranebær mot urinveisinfeksjon?

Tranebær er i flere tiår blitt brukt i behandling og forebygging av urinveisinfeksjoner, og det er en oppfatning både blant leg og lærd om at det virker. Men er dette vitenskapelig dokumentert? Og kan bruk av tranebær brukt forebyggende gi færre infeksjoner og dermed føre til redusert bruk av antibiotika og mindre problemer med resistens? Cecilie Sogn Nergård og Vigdis Solhaug ved RELIS har gått gjennom forskningen på området, og oppsummerer dette i en artikkel i Tidsskriftet.

Ikke vidundermiddel, men..

– Tranebær er ikke et vidundermiddel man vet alt om. Men noe dokumentasjon tyder på at man kan redusere antall ukompliserte urinveisinfeksjoner hos kvinner som er plaget med gjentatte infeksjoner, det vil si mer enn to-tre infeksjoner siste år, sier Nergård til Tidsskriftet.

Amerikanske tranebær inneholder store mengder organiske syrer, i tillegg til fruktose, katekiner og flavonoider, blant annet proantocyanidiner. Proantocyanidinene regnes som ”virkestoffet” i tranebær. De finnes tilgjengelig både i juice, kapsler og tabletter.

Kun forebyggende

En av svakhetene ved studiene Nergård og Solhaug har gjennomgått er de store variasjonene i doseringer og behandlingslengder. Det gjør det vanskeligere å konkludere sikkert. Nergård understreker at bruksområdet i forhold til urinveisinfeksjon er forebyggende.

– Det er ikke vist at tranebær har effekt når man først har fått urinveisinfeksjon, sier hun.

Antibiotikaresistens

Urinveisinfeksjoner behandles vanligvis med antibiotika, og dermed har særlig kvinner med residiverende infeksjoner også en risiko for å utvikle resistens. I teorien kan tranebær forhindre dette.

– Rent teoretisk kan man tenke seg at tranebær forebygger urinveisinfeksjoner og på den måten fører til mindre bruk av antibiotika og mindre resistens, men dette er altså ikke dokumentert, sier Nergård.

– Meld fra om interaksjoner

De fleste studiene inkluderer yngre kvinner, men det er mange eldre kvinner som plages med residiverende urinveisinfeksjoner. For denne gruppen er dokumentasjonen dårligere.

– Eldre kvinner bruker ofte flere medikamenter enn yngre, og det er viktig å understreke at interaksjoner mellom tranebær og legemidler kan forekomme. Hos et titalls personer har det vært mistanke om interaksjon mellom warfarin og tranebær, men resultater fra studier på dette er motstridende. Vi vet generelt lite når det gjelder interaksjoner mellom naturmidler og legemidler. Helsepersonell som mistenker bivirkninger eller interaksjoner bør sende inn en bivirkningsmelding til RELIS, sier Nergård.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media