Bruker Felleskatalogen, men foretrekker andre kilder

Ved siden av legen selv er legemidler det viktigste behandlingsverktøyet i allmennpraksis. I tre av fem allmennlegekonsultasjoner skrives det ut resept. Det er økende krav til kvalitetssikring av allmennlegers forskrivningspraksis.

Til tross for hyppig bruk av Felleskatalogen vurderes industriuavhengig informasjon langt nyttigere og med større påvirkningskraft enn industriavhengig informasjon av allmennlegene selv.

Les hele artikkelen:

Hvordan holder allmennleger seg oppdatert om legemidler?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media