Kreftrisiko ved cøliaki

Det kommer frem i en oversiktsartikkel i siste nummer av Tidsskriftet. Forfatterne Margit Brottveit og Knut E. A. Lundin har erfart at emnet cøliaki stadig blir diskutert i fagmiljøene, og at det rår en viss usikkerhet om hvor farlig sykdommen egentlig er. De har gått gjennom nyere litteratur om emnet, og funnet at cøliaki ikke er en ufarlig sykdom.

Økt kreftrisiko

– De fleste studiene vi har gjennomgått viser en økt risiko for kreft og død, selv om noen av dem tyder på at problemet er mindre nå enn før. Kreftformene som er mest utbredt er lymfom, type non-Hodgkins, og tynntarmskreft, sier Brottveit til Tidsskriftet.

Glutenfri diett

Risikoen ser ut til å være størst for personer som har hatt langvarig, udiagnostisert og symptomgivende cøliaki. De første tre årene etter at diagnosen er stilt er risikoen doblet sammenliknet med kontrollpopulasjonen.

– De som har fått diagnosen i voksen alder går gjerne lenge med sykdommen uten at de vet hva som feiler dem. I gjennomsnitt lever cøliakere med sykdommen i 8-10 år før de får diagnosen. Dermed har de ikke levd på glutenfri diett, som er den eneste behandlingen, sier Brottveit.
Ingen risiko for barn

Barn som får diagnosen cøliaki ser ikke ut til å ha noen økt risiko for kreft og død. Også her er årsaken glutenfri diett.

– Barn som får diagnosen kommer i gang med glutenfri diett tidlig.

Cøliaki rammer rundt 1 % av befolkningen. Det er en tynntarmssykdom utløst av hvetegluten og lignende proteiner i rug og bygg, og inntak av gluten gir betennelse i tynntarmsslimhinnen. De vanligste symptomene er mageplager, trøtthet og jernmangel.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media