Fiskeolje reduserer dødelighet ved hjertesvikt

Studien omfattet 7 000 pasienter med hjertesvikt i NYHA-klasse 2 - 4. Pasientene var rekruttert fra 357 italienske sentre og var i gjennomsnitt 67 år gamle. Pasientene ble randomisert til enten placebo eller 1 g omega-3-flerumettede fettsyrer daglig.

Etter om lag fire års oppfølging var mortaliteten lavere i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen (27 % mot 29 %; p = 0,04). Kardiovaskulær mortalitet eller innleggelser av kardiovaskulære årsaker var også lavere i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen (57 % mot 59 %; p = 0,009).

Les hele saken:
Fiskeolje reduserer dødelighet ved hjertesvikt

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media