Kaoskontroll og kontaktflate

- Både trykt tidsskrift og informasjon publisert på nettsider representerer den samme informasjonsfilosofi: én-til-mange-kommunikasjon. Noen sitter sentralt og redigerer og bestemmer hva slags informasjon som er best og mest hensiktsmessig for den enkelte lege. På Min side blir det annerledes, der blir du selv informasjonssjef og redaktør! Du bestemmer selv hva du vil motta av informasjon - og hva du vil bidra med, sier Charlotte Haug.

Brukerstyrt

Min side er en brukerstyrt portal der den enkelte lege selv setter sammen sin nettside slik hun ønsker. Innhold og nyheter fra Legeforeningens andre nettsteder, www.legeforeningen.no og www.tidsskriftet.no, er organisert i temaer. Det finnes et tema for hver av de medisinske spesialitetene og i tillegg temaer som legeetikk og IT for leger. Brukerne bestemmer selv hvilke temaer de vil skal vises i Min side. Til alle temaene er det også et diskusjonsforum der brukerne selv kan diskutere og utveksle erfaringer. På denne måten er de selv med og lager innholdet i portalen.

Logg deg på

Alle medlemmer i Legeforeningen mottar i disse dager et brev med brukernavn og passord. Har du ennå ikke mottatt dette brevet, kan du benytte glemt brukernavn og passord-funksjonen på påloggingssiden. Da kan du få brukernavn og passord tilsendt på e-post eller sms, gitt at Legeforeningen har korrekte opplysninger om dette i sitt register.

Du finner også en lenke til påloggingssiden i toppen av Tidsskriftets og Legeforeningens nettsider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media