Dosering av legemidler ved overvekt og undervekt

Det er begrenset og dels inkonsistent dokumentasjon om korrekt dosering av legemidler til over- og undervektige. Som regel vil det være riktig å starte med normale doser og justere etter klinisk effekt og bivirkninger eller etter nyre- og leverfunksjon uavhengig av vekt, skriver forfatterne av en artikkel i spalten Legemidler i praksis i siste nummer av Tidsskriftet.

Les hele saken:
Dosering av legemidler ved overvekt og undervekt

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media